Dokumente

ORS Clean Air

Gebrauchs-
anweisungen

Allgemeine Dokumente

ORS Clean Air Broschüre

Deutsch (B.00)

English (B.00)

Français (A.00)

ORS Clean Air Hintergrunddokument

Deutsch (C.00)

English (A.00)

ORS Clean Air CE Konformitätserklärung

English

ORS Clean Air Art. 12 Erklärung, Beatmungsgeräte

Deutsch (C.00)

English (C.00)

ORS Clean Air Kompatibilitäts-Matrix

English (B.00)

Français (B.00)

ORS Clean Air Informationen zu Covid-19

Deutsch (A.00)

English (A.00)

Français (A.00)

ORS und Narkosegeräte / Covid-19

Deutsch (A.00)

English (A.00)

Français (A.00)